categorieen Menu
https://www.gezondheidscentrummaaspoort.nl/over/visie-missie
A A A
 

Visie en Missie

Onze visie

Gezondheidscentrum Maaspoort richt zich op het optimaliseren van gezondheid, het vergroten van het welzijn en het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners in de Maaspoort.

Wij werken samen om de inwoners van de wijk Maaspoort zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te houden. We streven ernaar de patiënt op basis van de eigen verantwoordelijkheid te naderen als een gelijkwaardige partner. Dat vergt een aangepaste benadering ten aanzien van gezondheid en gedrag van zowel de inwoners als van de zorgverleners.

Om deze ontwikkeling te stimuleren is samenwerking tussen zorgdisciplines en organisaties in de wijk noodzakelijk. Aangesloten zorgdisciplines en organisaties worden op een positieve en creatieve wijze gesteund en gefaciliteerd.

Onze missie

Gezondheidscentrum Maaspoort is een multidisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in ‘s-Hertogenbosch. Wij leveren zorg aan de inwoners van de wijk Maaspoort waarbij we een vertrouwensrelatie willen aangaan met onze patiënten.

We streven ernaar om samen met onze patiënten, de zorg toegankelijk, duurzaam en betaalbaar te houden: zinnig, doelmatig en efficiënt georganiseerd met de hoogst haalbare kwaliteit.

Wij willen samen met de patiënt diens gezondheid en zelfredzaamheid verbeteren. Hiertoe willen we investeren in het verbeteren van samenwerking in de nulde, eerste en tweede lijn, gemeente en zorgverzekeraar.